فهرست موضوعات

فهرست موضوعات

در این مقاله، به موضوع آموزش گرامر حروف ربط آلمانی می پردازیم. با ما باشید.

آموزش زبان آلمانی از اهمیت زیادی برخوردار شده است زیرا با توجه به قوانین کشور آلمان، امکان مهاجرت به آلمان بدون مدرک زبان آلمانی امکانپذیر نیست. لذا مهم است که زبان آلمانی را چگونه فرا بگیرید.

استاد پوریا خانی دارای تحصیلات آکادمیک هستند. همچنین ایشان به بیش از هفت هزار زبان آموز، زبان آلمانی را آموزش داده اند که آمار قبولی و رضایت زبان آموزان از کار ایشان، در سایت آکادمی استاد خانی موجود است. با دوره های آکادمی استاد پوریا خانی، آموزش زبان آلمانی را سریعتر یاد خواهید گرفت.

اینفوگرافیک گرامر حروف ربط آلمانی

اینفوگرافیک گرامر حروف ربط آلمانی
اینفوگرافیک گرامر حروف ربط آلمانی

پیشنهاد می کنیم از پست آموزش زبان آلمانی در یاسوج دیدن کنید.

مثالی از گرامر حروف ربط آلمانی

حروف ربط معنی Example
und and –  و Ich habe einen Hund und eine Katze. (I have a dog and a cat.)
oder or – یا Möchtest du Kaffee oder Tee? (Do you want coffee or tea?)
aber but –  ولی Ich bin müde, aber ich muss arbeiten. (I’m tired, but I have to work.)
denn because – چون (informal) Ich kann nicht ausgehen, denn ich muss studieren. (I can’t go out, because I have to study.)
weil because – چون (formal) Ich kann nicht ausgehen, weil ich studieren muss. (I can’t go out, because I have to study.)
doch however-  با این حال Ich war spät dran, doch ich bin trotzdem pünktlich angekommen. (I was running late, however, I still arrived on time.)
entweder … oder either … or– یا Du musst entweder früher aufstehen oder später ins Bett gehen. (You have to either wake up earlier or go to bed later.)
sowohl … als auch both … and– هر دو Ich habe sowohl Deutsch als auch Französisch in der Schule gelernt. (I learned both German and French in school.)
weder … noch neither … nor —  نه این و نه آن Ich esse weder Fleisch noch Fisch. (I eat neither meat nor fish.)
obwohl although–  با این که Ich bin ins Schwimmbad gegangen, obwohl es kalt war. (I went to the swimming pool, although it was cold.)
während while —  در حالی که Ich höre Musik, während ich arbeite. (I listen to music, while I work.)
bis until–  تا زمانی Ich werde hier bleiben, bis der Zug kommt. (I will stay here until the train comes.)
seitdem since then– از آن به بعد Ich habe ihn vor einem Monat gesehen, seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. (I saw him a month ago, since then I haven’t heard anything from him.)
wenn if, when — اگر، چه زمانی Wenn es regnet, bleibe ich drinnen. (I stay inside if/when it rains.)
als when (past)–وقت گذشته Ich habe meinen Führerschein bekommen, als ich 18 Jahre alt war. (I got my driver’s license when I was 18 years old.)

گرامر حروف ربط آلمانی

گرامر حروف ربط آلمانی موضوعی است که به ویژه برای افرادی که در حال یادگیری زبان آلمانی به عنوان زبان دوم هستند، نیاز به توجه زیادی دارد.

برای زبان آموزان غیرمعمول نیست که با این جنبه از دستور زبان آلمانی دست و پنجه نرم کنند، زیرا کلمات ربط زیادی وجود دارد که می توانند به روش های مختلف استفاده شوند.

ما چالش‌هایی را که زبان‌آموزان آلمانی در رابطه با حروف ربط با آن مواجه هستند، درک می‌کنیم. به همین دلیل است که ما یک راهنمای جامع به نام دوره های گرامر طلایی استاد پوریا خانی برای کمک به شما در درک انواع مختلف حروف ربط آلمانی و نحوه استفاده صحیح از آن ها گردآوری کرده ایم.

این دوره آموزشی شامل تمامی نکات گرامری و فرمول برای تقویت گرامر ۳ سطح ارائه شده A1-B1 , B1-B2, B2-C1 است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:

۰۹۲۰۱۳۸۰۲۶۲

در این راستا توصیه می کنیم صفحات مدت زمان یادگیری زبان آلمانی و مزایای یادگیری زبان آلمانی را مطالعه کنید.

حروف ربط فرعی

حروف ربط فرعی
حروف ربط فرعی

حروف ربط فرعی رابط هایی هستند که یک جمله فرعی را به یک جمله اصلی می پیوندند. از این حروف ربط برای نشان دادن رابطه بین دو بند استفاده می شود و می توان از آن ها برای نشان دادن زمان، علت، شرط، امتیاز، هدف یا نتیجه استفاده کرد.

در اینجا برخی از حروف ربط فرعی رایج در آلمانی آورده شده است:

 • dass (that)—  که
 • ) wenn (if/when)—اگر/وقتی(
 • weil (because)— ویل (زیرا)
 • obwohl (although)— (هر چند)
 • damit (so that)— لعنتی (به طوری که)
 • bevor (before)— قبل (قبل از)
 • nachdem (after)— بعد از (بعد)
 • als (when/as)—- (زمانی که/هنگامی که)

هماهنگی اتصالات در گرامر حروف ربط H آلمانی

حروف ربط هماهنگ کننده حروف ربط هستند که دو بند اصلی را به هم می پیوندند. از آن ها برای اتصال دو قسمت مساوی یک جمله استفاده می شود و می توان از آن ها برای نشان دادن اضافه، تضاد، انتخاب یا نتیجه استفاده کرد.

در اینجا برخی از حروف ربط هماهنگ کننده رایج در آلمانی آورده شده است:

در اینجا برخی از حروف ربط هماهنگ کننده رایج در آلمانی آورده شده است:
در اینجا برخی از حروف ربط هماهنگ کننده رایج در آلمانی آورده شده است:
 • und (and)—  و
 • oder (or) — اودر (یا)
 •  aber (but)—ولی
 •  denn (for)—سپس (برای)
 •  sondern (but rather)—-بلکه

ربط های همبستگی

حروف ربط همبسته، حروف ربطی هستند که به صورت جفت برای به هم پیوستن دو قسمت یک جمله کار می کنند. از آن ها برای اتصال دو قسمت مساوی یک جمله استفاده می شود و می توان از آن ها برای نشان دادن اضافه، تضاد، انتخاب یا نتیجه استفاده کرد.

در اینجا چند ربط همبستگی رایج در آلمانی آورده شده است:

 • sowohl … als auch (both … and) —-  هر دو … و (هر دو … و)
 •  entweder … oder (either … or) —– یا … یا (یا … یا)
 •  weder … noch (neither … nor) —- نه … نه (نه … نه)
 • nicht nur … sondern auch (not only … but also) —– نه تنها … بلکه (نه تنها … بلکه همچنین)

نتیجه گیری

نتیجه گیری
نتیجه گیری

در پایان، درک گرامر حروف ربط آلمانی برای هر کسی که می خواهد به راحتی آلمانی صحبت کند، ضروری است. با کمک راهنمای جامع ما، می توانید یاد بگیرید که چگونه از حروف ربط فرعی، هماهنگ کننده و همبستگی به درستی و با اطمینان استفاده کنید.

ما متعهد به ارائه منابع با کیفیت بالا برای زبان آموزان آلمانی هستیم و دوره های آموزشی استاد پوریا خانی از عالی ترین منابعیست که ارائه می دهیم. آکادمی استاد خانی، دارای بیشترین قبولی و رضایت از سمت زبان آموزان می باشد.

نتایج شرکت در آکادمی پوریا خانی

نتایج شرکت در آکادمی پوریا خانی
نتایج شرکت در آکادمی پوریا خانی

 

در پایان توصیه می کنیم صفحات زمان ها در زبان آلمانی و als ob گرامر را ببینید.

دیدگاه‌ها

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *